جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 23598
  تاریخ انتشار : 10 اسفند 1391 11:43
  تعداد بازدید : 4328

  تازه‌های کتابخانه شماره 43

  تازه های کتابخانه شماره 43

  تازه های کتابخانه شماره 43

  رده بندي (کنگره)

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر کتب فارسی

  KMH‎ ۴۸/۷‎ /الف‏‎۲‎ر‏‎۲ ۱۳۸۹

  راهنماي نگارش حقوقي/ منصور اباذري فومشي.- تهران: کاوشيار، ‎۱۳۸۹.

  HV‎ ۸۲۴۲‎ /۵۶ /ه‏‎۸ ۱۳۹۰

  امنيت قضايي (مجموعه مقالات)/ مرکز تحقيقات استراتژيک گروه پژوهش‌هاي فقهي و حقوقي.- تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، ‎۱۳۹۰.

  HD‎ ۳۸۶۱‎ /ح‏‎۲‎الف‏‎۶ ۱۳۹۰

  اصول حاکم بر قراردادهاي دولتي/ نگارش محمدکاظم حبيب زاده.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  KBP‎ ۳۱۹۰‎ /الف‏‎۹‎الف‏‎۸ ۱۳۹۰

  انديشه هاي فقهي (حقوقي- اقتصادي)/ علي اکبر ايزدي فرد؛ تدوين حسين کاويار.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۴۰۵۲‎ /ع‏‎۴‎ق‏‎۲ ۱۳۹۰

  قتل عمد در آراء دادگاه کيفري استان تهران/ تاليف نورالله عزيزمحمدي، حسن رحيمي، ابراهيم يوسفي محله.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۴۴۱۵‎ /ز‏‎۴‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق جزاي اختصاصي ‎۳: جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي/ عباس زراعت.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۳۵۶۹‎ /ش‏‎۷‎الف‏‎۶ ۱۳۹۰

  اصول تنظيم و رسيدگي اظهارنامه مالياتي و ارزش افزوده شرکت ها/ مولف پيمان شعباني.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۵۲۶‎ /آ‏‎۲۸ ۱۳۹۰

  حقوق کاربردي وقف و اراضي موقوفه/ تدوين و تاليف عباس بشيري...[و ديگران].- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۳۷۵‎ /ص‏‎۲‎ح‏‎۷ ۱۳۸۹

  حقوق و اجتماع: رابطه حقوق و عوامل اجتماعي و رواني/ پرويز صانعي.- تهران: طرح نو، ‎۱۳۸۹.

  HB‎ ۷۰۱‎ /پ‏‎۹‎الف‏‎۸ ۱۳۹۰

  انتقال مالکيت در عقد بيع : مطالعه تطبيقي/ محمدرضا پيرهادي.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۴۴۰‎ /ک‏‎۲‎ن‏‎۷ ۱۳۹۱

  نقد رويه قضايي در امور مدني/ زيرنظر ناصر کاتوزيان؛ به اهتمام معاونت آموزش دادگستري کل استان تهران.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۱.

  KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‏‎۴‎ر‏‎۹ ۱۳۹۱

  رويه قضايي ايران در معاملات و قولنامه معارض/ توفيق عرفاني.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۱.

  KMH‎ ۸۸۴‎ /ب‏‎۵‎ق‏‎۹ ۱۳۹۰

  قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردي ايران/ تدوين و تاليف عباس بشري ، مريم پوررحيم ؛ باهمکاري امير آذربايجاني، مصطفي باقري ، سعيد باقري.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۹۲۲‎ /ز‏‎۹‎ش‏‎۹ ۱۳۹۰

  شيوه هاي عملي طرح و دفاع از دعاوي سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت/ مولف مهدي زينالي؛ [به سفارش] شرکت بين‌المللي حقوقي برهان متين.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۹۱۴‎ /ه‏‎۹‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق تجارت در آيينه اختبار قابل استفاده براي داوطلبان مشاغل قضاوت، وکالت، مشاوران حقوقي، سردفتري اسناد رسمي، سردفتري ازدواج و طلاق، کارشناس رسمي دادگستري و دانشجويان رشته حقوق/ حسين همتکار دستجردي ، سيد احمد باختر.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۲۷۰‎ /ل‏‎۲‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق کار بخش دادرسي کار ايران/ مولف مجيد لايقمند.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  BP‎ ۱۶۹‎ /۵ /ب‏‎9‎ق‏‎9‎ ۱۳۸۹

  قواعد فقه/ حميد بهرامي احمدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۸۹.

  BP‎ ۱۹۰/۱‎ /الف‏‎۸‎م‏‎۷۲ ۱۳۸۸

  [المکاسب .فارسي .برگزيده]

  خود آموز مکاسب: بخش خيارات: خيار شرط و غبن/ [ تاليف مرتضي انصاري ]، ترجمه و شرح عباس زراعت.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۸۸.

  KMH‎ ۸۵۸‎ /ب‏‎۹‎ح‏‎۷ ۱۳۹۰

  حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبيقي در فقه مذاهب اسلامي و نظام هاي حقوقي/ تاليف حميد بهرامي‌احمدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۵۷۹‎ /ش‏‎۴‎ن‏‎۸ ۱۳۹۰

  شرط عدم مسئوليت (مطالعه تطبيقي)/ محمد نکوئي.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۰.

  KZD‎ ۱۱۴۵‎ /ن‏‎۹‎م‏‎۷ ۱۳۹۰

  مقدمه اي بر حقوق بين‌الملل هوايي: بررسي کنوانسيون شيکاگو و ضمايم/ تاليف حسين نواده توپچي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۰.

  JZ‎ ۵۵۳۸‎ /م‏‎۲‎م‏‎۶ ۱۳۹۰

  مطالعات صلح مقدمه اي بر مفاهيم، گستره و نظريات/ تاليف مهسا ماه پيشانيان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۰.

  RA‎ ۱۰۵۱‎ /س‏‎۸‎پ‏‎۴ ۱۳۹۰

  پزشکي قانوني براي دانشجويان حقوق/ مولف جعفر سلاحي.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۷۰۳ /۸ ۱۳۹۰

  [ايران . قوانين و احکام]

  آئين دادرسي مدني در آئينه اختبار : قابل استفاده براي داوطلبان مشاغل : قضاوت، وکالت، مشاوران حقوقي، سردفتري اسناد رسمي ، ازدواج و طلاق، کارشناسي رسمي دادگستري و دانشجويان رشته حقوق/ احمد باختر.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۵۵۹‎ /ن‏‎۹‎الف‏‎۶ ۱۳۹۰

  اصول حقوق عمومي: حقوق اداري و دادرسي اداري تطبيقي ايران - فرانسه - انگلستان/ تاليف پرويز نوين.- تهران: جنگل : تدريس، ‎۱۳۹۰.

  K‎ ۸۴۰‎ /الف‏‎۸‎ت‏‎۳ ۱۳۹۰

  تحليل اقتصادي حقوق قراردادها/ مولف مهدي انصاري.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  BP‎ ۱۶۹/۵‎ /ک‏‎۵‎ق‏‎۲ ۱۳۹۰

  قاعده عسر و حرج: مطالعه تطبيقي کاربرد قواعد فقه در حقوق/ عيسي کشوري.- تهران: جاودانه : جنگل، ‎۱۳۹۰.

  HV‎ ۶۲۵۰‎ /۴ /ن‏‎۹‎س‏‎۹ ۱۳۹۰

  سياست جنايي افغانستان در قبال زنان بزه ديده در پرتو اسناد بين‌الملل/ معصومه سادات نورمحمدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۰.

  KMH‎ ۱۵۸۰‎ /الف‏‎۹‎ب‏‎۴ ۱۳۸۹

  بررسي تحليلي دادگاه کيفري استان ( پيشينه ، صلاحيت ، شيوه‌ي رسيدگي و انشاي راي )/ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه.- تهران: جاودانه، ‎۱۳۸۹.

  KMH‎ ۴۲۸۶‎ /ن‏‎۹‎ج‏‎۴ ۱۳۸۹

  جرايم اقتصادي در حقوق کيفري ايران/ مجتبي نورزاد.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۸۹.

  شماره رساله

  عنوان - پديدآور - مشخصات پایان نامه های فارسی

  ۲۴۲

  ساز و کازهاي موجود در حوزه سياست عمومي دولت ها در نظام بين المللي حق اختراع/ حميد عزيزي مرادپور.- به راهنمايي مهدي زاهدي با مشاوره فيصل عامري؛ همايون حبيبي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۴۳

  حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه: با تاکيد بر قضيه يوگسلاوي سابق/ هيبت الله نژندي منش.- به راهنمايي محمدرضا ضيايي بيگدلي با مشاوره همايون حبيبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۸۴.

  ۲۴۴

  جايگاه عنصر زمان در احراز تخلف بين المللي دولت/ مژگان رامين نيا.- به راهنمايي سيد قاسم زماني با مشاوره همايون حبيبي؛ محسن محبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۴۵

  بررسي مالکيت ناشي از کار گروهي/ محمود الياسي فارساني.- به راهنمايي حسن شبيري زنجاني با مشاوره محمد باقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۴۶

  مطالعه تطبيقي شرط نامشروع در حقوق ايران با غير قانوني بودن در حقوق انگليس/ حسين حسين آبادي.- به راهنمايي محمد باقر پارساپو با مشاوره مصطفي فضائلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۸.

  ۲۴۷

  جايگاه مادر در نظام حقوقي ايران/ رفيعه شامخي اميري.- به راهنمايي مصطفي فضائلي با مشاوره محمد باقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده آموزش هاي الکترونيکي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۸.

  ۲۴۸

  عدالت آماري (سياست کيفري مبتني برآورد عيني خطر در فرآيند کيفري)/ مصطفي جلالي ورنامخواستي.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره نسرين مهرا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامي و حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۸۵.

  ۲۴۹

  وقف حقوق مالکيت معنوي/ ابراهيم سوري رودآوري.- به راهنمايي محمدباقر پارساپور با مشاوره سيد حسن شبيري زنجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۵۰

  حفظ و نگهداري کالا و بازفروش آن به عنوان شيوه جبران در کنوانسيون وين، حقوق ايران و کامن لا/ علي شفيعي.- به راهنمايي محمدباقر پارساپور با مشاوره عزيزاله فهيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده مجازي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۵۱

  بررسي فقهي و حقوقي قاعده تحمل بار اثبات دليل/ مهدي ملاولي.- به راهنمايي محمدباقر پارساپور با مشاوره مهدي حسن زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده آموزش هاي الکترونيک، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۵۲

  تعهدات غيرقابل تجزيه/ محمود کاوند.- به راهنمايي محمد صالحي مازندراني با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده آموزش هاي الکترونيک، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۵۳

  بررسي فقهي و حقوقي بيع شرط و مقايسه آن با معامله با حق استرداد/ رضا معصوم زاده.- به راهنمايي اسدالله امامي با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۷۷.

  ۲۵۴

  بررسي جنبه هاي حقوقي و مشکلات علمي - کاربردي بيمه هاي مسئوليت مدني/ اکبر بشيري.- به راهنمايي اسدالله امامي با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۲.

  ۲۵۵

  ماهيت و آثار عقد وديعه در حقوق ايران و مقايسه آن با تراست/ عباس مرادي.- به راهنمايي سيد مصطفي محقق داماد با مشاوره رضا حسين گندمکار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۷۹.

  ۲۵۶

  بررسي فقهي حقوقي وقف پول/ کاظم عزيزي اردهائي.- به راهنمايي سيد علي اصغر موسوي رکني با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده آموزش هاي الکترونيکي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.

  ۲۵۷

  بررسي تطبيقي ضوابط حقوقي حاکم بر تغييرات سرمايه در شرکت ها در حقوق ايران و انگليس/ مهدي کوليوند.- به راهنمايي ربيعا اسکيني با مشاوره ابراهيم عبدي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۲.

  ۲۵۸

  حقوق سهامداران در شرکت هاي تجاري/ محمد داداش زاده.- به راهنمايي ابراهيم عبدي پور با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۳.

  ۲۵۹

  حمايت از مصرف کننده در تجارت الکترونيک/ داريوش بوستاني.- به راهنمايي ابراهيم عبدي پور با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۲.

  ۲۶۰

  بررسي تطبيقي دعاوي ورود و جلب ثالث (ايران، آمريکا، انگليس، فرانسه و سوريه)/ جهانبخش رهنماي کرد آسيابي.- به راهنمايي جواد واحدي با مشاوره محمدباقر پارساپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۷۸.

  ۲۶۱

  بررسي فقهي و حقوقي امکان جريان اصل برائت در احکام وضعي/ امين محمدي.- به راهنمايي محمدباقر پارساپور با مشاوره محمد صالحي مازندراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28654675
اکنون :
75